Revalidatie na nieuwe knie/ heup

Het krijgen van een nieuwe knie of heup is een ingreep door de orthopeed die ervoor moet zorgen dat je weer pijnvrij kunt bewegen. Deze ingreep wordt ook wel een totale knieprothese (TKP) of totale heupprothese (THP) genoemd. Pro-F Professionele Fysiotherapie verzorgt zowel de pre-operatieve fase (voor de operatie) als de post-operatieve fase (na de operatie). Bij het opstellen van een individueel behandelplan wordt altijd gekeken naar de persoonlijke situatie, conditie en bijzonderheden.

Onderstaande informatie is bedoeld om je voor te bereiden op deze periode. Van de  pre-operatieve fase tot de revalidatie én de periode daarna. Want een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt zeker wanneer er sprake is van een ziekenhuisopname. Goed geïnformeerd zijn en weten waar je aan toe bent, geeft rust.

Voor én na de operatie zul je verschillende fases door moeten om uiteindelijk weer zelfstandig de dagelijkse bezigheden op te pakken. Hieronder staan de fases beschreven en wat je kunt verwachten gedurende deze periode.

Preoperatieve fase

Door de operatie zo fit mogelijk in te gaan bevorder je een spoedig herstel. Hier kan fysiotherapie een belangrijke rol in spelen. Middels een preoperatieve screening kan de fysiotherapeut inschatten of behandeling, oefentherapie en/of instructies hierin een positieve bijdrage kunnen leveren.

Ziekenhuisopname

De operatie zal ruim een uur duren waarna je twee tot drie dagen in het ziekenhuis zal verblijven mits er geen complicaties plaatsvinden.

Fase 1 Lopen met hulpmiddelen

Een eerste afspraak met de fysiotherapeut kan thuis plaatsvinden wanneer het niet mogelijk is om naar de praktijk te komen. Het doel in deze fase is om goed te (leren) lopen met hulpmiddelen en het verminderen van pijn en zwelling. Bij de start van het revalidatieprogramma wordt de 0-meting afgenomen

Fase 2 Loopafstand (zonder hulpmiddelen) uitbreiden

Gedurende de tweede fase wordt de loopafstand (zonder hulpmiddelen) uitgebreid en kracht opgebouwd middels small group trainingen. In groepjes van 3 á 4 personen wordt gewerkt aan individuele doelen middels een op maat gemaakt programma. Per individu wordt gekeken of manueeltherapie een meerwaarde is ter bevordering van het herstel.

Fase 3 Zelfredzaamheid vergroten

In de laatste fase wordt er gewerkt naar zelfredzaamheid en het weer zelfstandig functioneren in je eigen omgeving, door het uitbouwen van kracht en uithoudingsvermogen. Het 12-weeks programma wordt afgesloten met een eindevaluatie.

Fase 4 Blijven sporten

Na de revalidatieperiode, is het heel belangrijk om te blijven bewegen. Pro-F heeft een goede samenwerking met de sportscholen Trifora en Clubfit. De fysiotherapeuten kunnen een juiste overdracht verzorgen zodat je zorgeloos verder kan trainen.

Onze therapeuten

Gedurende het revalidatie-traject wordt je persoonlijk begeleid door een algemene fysiotherapeut van Pro-F Professionele Fysiotherapie.Deze therapeut verzorgt de oefentehrapie en bewaakt het gehele proces. Samen met je therapeut ga je werken aan de uitbouw van belasting, belastbaarheid van het lichaam.

Richelle Weenders

Richelle

Aafje van baal 260

Aafje

Marjon vrij

Marjon

Mutidisciplinair samenwerken

Bij Pro-F staat de patiënt en zijn bewegingsdoelen centraal. Daarbij wordt alles uit de kast gehaald om deze doelen te realiseren en werken we intern en extern samen met verschillende disciplines. In het geval van een heup,- of knieprothese kan je denken aan manueeltherapie, podotherapie en dietiek. Individueel zal er gekeken worden of er behoefte is aan het inzetten van deze disciplines om het zorgproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Kosten en vergoedingen

Vanaf het moment dat je geopereerd bent heb je een chronische indicatie bij de zorgverzekering. Dat houdt in dat de vergoeding voor fysiotherapie vanaf de twintigste behandeling uit de basisverzekering komt. De eerste twintig behandelingen komen voor eigen rekening of worden direct gedeclareerd vanuit je aanvullende zorgverzekering. Dit geldt voor fysiotherapie én manuele therapie. Voor het gebruik van externe diensten buiten Pro-F zoals podotherapie en dietiek gelden andere kosten en vergoedingen.

Pro-F Performance Center
Kotkampweg 65
7531 AS Enschede
Tel: 053–851 06 94

Clubfit
Parkweg 159 – 161
7545 MV Enschede
Tel: 053-203 21 67

Heb je nog vragen of wil je een afspraak inplannen,

bel dan 053 – 851 06 94 of mail naar info@pro-f.nl

Veel succes en een spoedig herstel gewenst!