Osteopathie

Wat is osteopathie

Lichaamsweefsel staat met elkaar in verbinding en kunnen elkaar beïnvloeden. De osteopathische behandeling is gericht op het herstel van de verstoorde beweging. Door dit herstel, kan het betreffende deel van het lichaam weer optimaal functioneren en vermindert of verdwijnt de pijn. De osteopaat gaat altijd op zoek naar de oorzaak van de klacht. Onderzoek en behandeling van het lichaam is veilig en wordt uitgevoerd met de handen. Osteopathie is gebaseerd op principes uit anatomie, fysiologie, neurologie en embryologie.

Hoe ziet de behandeling eruit

De osteopaat zal bij een eerste afspraak beginnen met een vraaggesprek. De klacht maar ook de algemene gezondheid wordt hierin besproken zoals bijvoorbeeld hart en bloedvaten, luchtwegen, eventuele behandeling uit het verleden, medicijngebruik etc. Daarna zal het osteopathisch onderzoek starten waarbij het hele lichaam wordt onderzocht op beweegbaarheid. Er wordt gekeken naar vastzittende gewrichten en spieren, een gespannen middenrif of bindweefsel rond organen.

Wanneer het onderzoek is afgerond volgt de diagnose welke individueel wordt besproken en vastgelegd. De behandeling wordt met de handen uitgevoerd middels directe mobilisatie (manipulatie) of indirecte technieken (zeer lichte manipulaties) om de beweeglijkheid te bevorderen.

Wanneer osteopathie

De osteopaat behandelt volwassenen, kinderen en baby’s met uiteenlopende klachten zoals rug- en nekklachten, maag- en darmklachten, zwangerschapsklachten, hoofdpijn en migraine, darmkrampjes bij kinderen, veelvuldig huilen bij baby’s etc

Lars

Osteopaat i.o

Lars

Osteopaat i.o
Lianne Harmsen

Lianne

Osteopaat i.o

Kosten en vergoeding

Osteopathie wordt vrijwel door alle zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het is raadzaam om hierover navraag te doen bij je eigen zorgverzekeraar. In tegenstelling tot fysiotherapie kan Pro-F de vergoeding voor osteopathie niet direct bij de verzekeraar declareren.