We zitten alweer in de laatste maand van het jaar. Voor de jaarwisseling kan iedereen wisselen van zorgverzekeraar of iets aanpassen in zijn/haar polis. Het is dan ook een veel voorkomende vraag aan de behandelende fysiotherapeut: welke verzekering moet ik nemen? In dit artikel vertellen...

In de volksmond spreekt men van een chronische aandoening wanneer de klacht langer dan 3 maanden duurt. De fysiotherapeut kan in het geval van langdurige aandoeningen helpen bij het herstel, het verminderen van de pijn en ervoor zorgen dat je in ieder geval dagelijkse bezigheden...

Ieder jaar wordt de zorgverzekering aangepast. De basisverzekering wordt uitgebreid of er komen vergoedingen te vervallen. De basispremie wordt verhoogd en ook het eigen risico wordt aangepast. Ook dit jaar zijn er weer een aantal wijzigingen. Hieronder een opsomming van de belangrijkste veranderingen voor 2017: Zorgpremie...

De dekking van de basisverzekering is bij iedere zorgverzekeraar hetzelfde hoewel de hoogte van de premie kan verschillen. Wat er door de basisverzekering gedekt wordt en de hoogte van het verplicht eigen risico, wordt ieder jaar door het Ministerie van Volksgezondheid vastgesteld. Lees de actuele...

Ieder jaar wordt je weer platgegooid met de reclames over de zorgverzekering, ook dit jaar is de zorgverzekering 2016 weer een hot item. Het doolhof van verzekeringen en verschillende premies met bijbehorende polisvoorwaarden maken het kiezen van de juiste zorgverzekering erg moeilijk. Maar iedereen krijgt...