Kijken naar wat je wèl kunt werkt veel beter

‘Doe voorzichtig, denk aan je hart’. Kinderen met een aangeboren hartafwijking zijn erbij gebaat om aangemoedigd te worden tot bewegen, terwijl ze vaak beschermd worden opgevoed. Vera Hovenier wil hier een positieve bijdrage aan leveren door samen met het Thorax Centrum Twente een programma op te zetten voor, in eerste instantie, jongvolwassenen en uiteindelijk voor kinderen en hun ouders.

„De deelnemers zijn leeftijdsgenoten en hebben vergelijkbare doelen. Die zijn anders dan bij oudere hartpatiënten”, zegt Vera Hovenier. „De insteek is positief en gericht op mogelijkheden en vertrouwen in je lichaam.” Het programma vindt plaats in het Pro-F Performance Center aan de Kotkampweg 65 in Enschede, buiten de muren van het ziekenhuis. Dat maakt dat de deelnemers in een sportieve omgeving zich minder patiënt voelen.

Vera is fysiotherapeut en gespecialiseerd in hartrevalidatie. Ze ervaart dat patiënten die zich focussen op de mogelijkheden in plaats van de beperkingen, zich energieker voelen en meer uit het leven halen. Voor een jongvolwassenen met nog een heel leven voor zich, is dit een belangrijke mindset. „Ouders spelen daarin een belangrijke rol. Worden kinderen aangemoedigd zoveel mogelijk mee te doen met ‘gezonde’ kinderen, dan komen zij verder dan kinderen die beschermd grootgebracht worden. Is het glas half vol of half leeg? Hoe jonger je je grenzen opzoekt, hoe groter het gezondheidseffect op latere leeftijd.”

Het programma dat Vera heeft opgezet is in eerste instantie bedoeld voor kinderen en hun ouders. Maar door de zorgverzekering wordt dit (nog) niet vergoed en is het onderzoeksprogramma van start gegaan met jongvolwassenen. De eerste acht deelnemers zijn inmiddels begonnen. Met de positieve effecten voor deze groep jongvolwassenen hopen we dat het uiteindelijk mogelijk wordt gemaakt voor kinderen en hun ouders.

Aangesloten bij: