Revalidatie na Knieprothese en heupprothese

Binnenkort staat er een ziekenhuisopname op de planning voor een nieuwe knie of heup, ook wel een totale knieprothese (TKP) of totale heupprothese (THP) genoemd. Deze ingreep zal een positieve bijdrage leveren om weer pijnvrij te kunnen bewegen. Iets waar je ongetwijfeld enorm naar uitkijkt! Deze informatie is bedoeld om je voor te bereiden op de komende periode. Van de  preoperatieve fase tot de revalidatie én de periode daarna. Want een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt zeker wanneer er sprake is van een ziekenhuisopname. Goed geïnformeerd zijn en weten waar je aan toe bent, geeft rust.  

Na de operatie zul je verschillende fases door moeten om uiteindelijk weer zelfstandig de dagelijkse bezigheden op te pakken. Over het algemeen duurt een revalidatietraject 12 weken waarbij er twee keer in de week behandeld  en/of getraind wordt in een kleine groep aan persoonlijke doelen. 

Preoperatieve fase

Door de operatie zo fit mogelijk in te gaan bevorder je een spoedig herstel. Hier kan fysiotherapie een belangrijke rol in spelen. Middels een preoperatieve screening kan de fysiotherapeut inschatten of behandeling, oefentherapie en/of instructies hierin een positieve bijdrage kunnen leveren.

Ziekenhuisopname

De operatie zal ruim een uur duren waarna je twee tot drie dagen in het ziekenhuis zal verblijven mits er geen complicaties plaatsvinden.

Fase 1 Lopen met hulpmiddelen

Een eerste afspraak met de fysiotherapeut kan thuis plaatsvinden wanneer het niet mogelijk is om naar de praktijk te komen. Het doel in deze fase is om goed te (leren) lopen met hulpmiddelen en het verminderen van pijn en zwelling. Bij de start van het revalidatieprogramma wordt de 0-meting afgenomen

Fase 2 Loopafstand (zonder hulpmiddelen) uitbreiden

Gedurende de tweede fase wordt de loopafstand (zonder hulpmiddelen) uitgebreid en kracht opgebouwd middels small group trainingen. In groepjes van 3 á 4 personen wordt gewerkt aan individuele doelen middels een op maat gemaakt programma. Per individu wordt gekeken of manueeltherapie een meerwaarde is ter bevordering van het herstel.

Fase 3 Zelfredzaamheid vergroten

In de laatste fase wordt er gewerkt naar zelfredzaamheid en het weer zelfstandig functioneren in je eigen omgeving, door het uitbouwen van kracht en uithoudingsvermogen. Het 12-weeks programma wordt afgesloten met een eindevaluatie.

Fase 4 Blijven sporten

Na de revalidatieperiode, is het heel belangrijk om te blijven bewegen. Pro-F heeft een goede samenwerking met de sportscholen Trifora en Clubfit. De fysiotherapeuten kunnen een juiste overdracht verzorgen zodat je zorgeloos verder kan trainen.

Onze therapeuten

Gedurende het revalidatie-traject wordt je persoonlijk begeleid door een algemene fysiotherapeut van Pro-F Professionele Fysiotherapie.Deze therapeut verzorgt de oefentehrapie en bewaakt het gehele proces. Samen met je therapeut ga je werken aan de uitbouw van belasting, belastbaarheid van het lichaam.

Tiemen Onstein

Tiemen

Aafje van baal 260

Aafje

Marjon vrij

Marjon

Mutidisciplinair samenwerken

Bij Pro-F staat de patiënt en zijn bewegingsdoelen centraal. Daarbij wordt alles uit de kast gehaald om deze doelen te realiseren en werken we intern en extern samen met verschillende disciplines. In het geval van een heup,- of knieprothese kan je denken aan manueeltherapie, podotherapie en dietiek. Individueel zal er gekeken worden of er behoefte is aan het inzetten van deze disciplines om het zorgproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Kosten en vergoedingen

Vanaf het moment dat je geopereerd bent heb je een chronische indicatie bij de zorgverzekering. Dat houdt in dat de vergoeding voor fysiotherapie vanaf de twintigste behandeling uit de basisverzekering komt. De eerste twintig behandelingen komen voor eigen rekening of worden direct gedeclareerd vanuit je aanvullende zorgverzekering. Dit geldt voor fysiotherapie én manuele therapie. Voor het gebruik van externe diensten buiten Pro-F zoals podotherapie en dietiek gelden andere kosten en vergoedingen.

Pro-F Performance Center
Kotkampweg 65
7531 AS Enschede
Tel: 053–851 06 94

Clubfit
Parkweg 159 – 161
7545 MV Enschede
Tel: 053-203 21 67

Heb je nog vragen of wil je een afspraak inplannen,

bel dan 053 – 851 06 94 of mail naar info@pro-f.nl

Veel succes en een spoedig herstel gewenst!